DDS-DEVELOPMENT Sp. z o. o. 3 Sp. k.

jest spółka celową powołaną w ramach grupy DDS-DEVELOPMENT do realizacji inwestycji budowy budynku mieszkalnego dwusegmentowego wielorodzinnego przy ul. Przewóz 18.